شنبه 10 آبان 1399
کبریت ستاره ممتاز
منوی کاربر
 
 


بزرگنمايي متن کوچکنمايي متن چاپ
کنترل کیفی

هدف از تدوین استاندارد تعیین ویژگی‌ها ، نمونه برداری و بسته‌بندی و روش‌های آزمون کبریت بی‌خطر می‌باشد.

در فرآیند کنترل کیفیت تکنسین مربوطه در ساعات مشخص از تولیدات نمونه برداری کرده و به آزمایشگاه منتقل نموده و در هنگام نمونه برداری نیزکل پروسه تولید را بررسی و نواقص و عیوب تولید را به سرپرست خط تولید و سرپرست تعمیرات و تولید گزارش می‌نماید.

در آزمایشگاه کنترل کیفی این مجموعه ،آزمایشات زیر صورت می‌گیرد:

1 ـ آزمایشات مربوط به خلال چوب : تعیین درصد چوب کبریت‌های شکننده و ناقص و تعیین زمان افروختگی و انتقال شعله. 

2 ـ آزمایشات مربوط به نوک چوب کبریت ازجمله تعیین درصد نوک‌های بدشکل ، سرشکسته ، آغشته نشده به ماده آتش‌گیر، ‌مقاومت در برابر رطوبت ،‌مقاومت در برابر دما.

3‌ ـ آزمایشات مربوط به قوطی کبریت